Zwroty i reklamacje

 1. Sklep internetowy TruckHub | Dżangłera | TruckMafia jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:
  – towar nie ma właściwości które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia.
  – nie ma właściwości o których Sklep Internetowy TruckHub | Dżangłera | TruckMafia zapewniał.
  – został klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy TruckHub | Dżangłera | TruckMafia przesyłki z towarem.
 5. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru, leżą po stronie reklamującego.
 7. Wszystkie nadruki, grafiki, napisy i inne elementy dekoracyjne i informacyjne wykonujemy z na przodzie odzieży – bluzy, koszulki, czapki, chyba że podczas zamówienia klient zażyczy sobie umieszczenia grafiki w innym miejscu.
 8. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, odcienie, kolory, czcionki mogą się nieznacznie różnić od umieszczonych na odzieży.
 9. Reklamacji, zwrotowi ani wymianie nie podlegają artykułu umieszczone w strefie 30.

  A. artykułu w strefie 30 pochodzą ze zwrotów oraz odrzutów z powodu kontroli jakości na etapie poprodukcyjnym, mogą być przybrudzone, zaciągnięte, posiadać uszkodzenia mechaniczne, mogą mieć krzywo lub błędnie wykonane grafiki,mogą mieć zamienione opakowania przez co mogą być błędnie opisane, mogą być nadprute, różnić się znacząco kolorem oraz wymiarami podanymi przy produktach pełnowartościowych.

  B.produkty ze strefy 30 są opisane rozmiarem oraz kolorem, lub innymi atrybutami produktu – nie ma możliwości wyboru przez użytkownika koloru, rozmiaru i innych.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@dzanglera.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres PACZKOMATU  59-900 Zgorzelec Reymonta 21A podając nr telefonu (+48) 730 660 105, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • zwroty nie przysługują w przypadku zawarcie umowy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
 • zwrotowi nie podlegają koszulki oraz bluzy – są towarem wykonanym na specjalne zamówienie
 • zwrotowi i wymianie nie podlegają chlapacze – towar na indywidualne zamówienie klienta
 • zwrotowi nie podlegają kubki oraz prezerwatywy ze względu na sposób wykorzystywania

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE I BRAK MOŻLIWOŚCI DEZYNFEKCJI ZWRACANYCH TOWARÓW ; SKLEP NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH ZWROTÓW TOWARU ORAZ NIE PROWADZI WYMIANY TOWARU, PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

Zwrotowi, wymianie ani też reklamacji nie są objęte artykułu ze strefy 30.

1. artykułu w strefie 30 pochodzą ze zwrotów oraz odrzutów z powodu kontroli jakości na etapie poprodukcyjnym, mogą być przybrudzone, zaciągnięte, posiadać uszkodzenia mechaniczne, mogą mieć krzywo lub błędnie wykonane grafiki,mogą mieć zamienione opakowania przez co mogą być błędnie opisane, mogą być nadprute, różnić się znacząco kolorem oraz wymiarami podanymi przy produktach pełnowartościowych.

2.produkty ze strefy 30 są opisane rozmiarem oraz kolorem, lub innymi atrybutami produktu – nie ma możliwości wyboru przez użytkownika kolrou, rozmiaru i innych.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@dzanglera.pl

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: paczkomatu  59-900 Zgorzelec, ul. Łużycka Reymonta 21 A podając nr telefonu (+48) 730 660 105

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej, przy czym za wadę istotną nie przyjmuje się różnicy w wymiarach do 7%

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.